Vi ønsker at være med til at understøtte følgende verdensmål

Vores mål er at være med til at opfylde flere af verdensmålene:

Følgende:

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

4 -   REDUCER ULIGHED I OG MELLEM LANDE

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

5 -  OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG STYRKE KVINDERS OG PIGERS  RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED

10 - REDUCER ULIGHED I OG MELLEM LANDE

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING

17 - STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØGE MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE