2020 indledets et samarbjde med Arushas Venner

LIdt om Arushas venner

Organisationen er ledet af Merete Trolle, der har arbejdet 30 år i Tanzania. Gennem  frivillige organisationer har vi skaffet mere end 200 containere med bl.a. brugt hospitalsudstyr til Tanzania, vi bygger skoler og skaffer vand til landsbyer rundt omkring i Tanzania

Læs mere om organisationen her: http://www.mama-merete.org/da/

2019 indledets et samarbjde med KenyaHelp

Lidt om KenyaHelp

KenyaHelps primære fokus er forældreløse børn i familie og netværkspleje. Vi vil støtte, at de allermest udsatte børn, kan få en god og stabil opvækst i deres familier, netværk og nærmiljø, uden at det “koster” ressourcer for de i forvejen sårbare familier.

KenyaHelp indsamler midler til at støtte lokale kræfter og initiativer som sikrer muligheder for hjælp til selvhjælp

Vores arbejde foregår i landsbyerne Nyandiwa og Godbura som ligger smukt ved Victoriasøen.

Læs mere om organisationen her:https://kenyahelp.dk/

2019 indledets et samarbjde med Tes skolen i afrika

Lidt om TES

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Golden Soil Secondary School (GSSS.

Læs mere om organisationen her:  http://tesdenmark.com/

2018 indledes et samarbejde med Most-Bro 

Lidt om Most-Bro 

Humanitær organisation Most-Bro er en selvstændig organisation, der har sine medlemmer i hele Danmark. 

Selve humanitær organisation Most-Bro blev stiftet i Danmark i 2004 med det formål at hjælpe befolkningen i Bosnien og Hercegovina, og især de mest udsatte personer, befolkningsgrupper, skoler og andre offentlige institutioner, der trænger til hjælp. Selv der er gået mange år siden krigens afslutning, er der stadig områder i Bosnien og Hercegovina med socio-økonomiske problemer. 

Det er blevet til 2 lastbil læs møbler i 2018

Læs mere om organisationen her www.Most-Bro.dk

 Samarbejde med Lions Club i Koszalin

I efteråret 2017 er der etableret et samarbejde med Lions Club i Koszalin. Planen er, at klubben i Koszalin skal være direkte kontakt med skolerne i Polen for på den måde at skabe kontakt med nye skoler i området, de vil også have lager af noget udstyr, det gør det lettere for modtagerne at afhente udstyr.

Mød dem her:  www.koszalin.lions.org.pl 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail