Projektet startede med møbler til Polen

Som medejer og medlem af bestyrelsen i et projekt hvor der dyrkes juletræer i Polen, kommer jeg jævnligt tilstede i firmaet. Firmaet ORFO har til huse i det nordlige Polen helt ude ved Kysten i en lille by der hedder Bedzino.

I forbindelse med en af de turer rette jeg henvendelse til den lokale skole hvor medarbejdernes børn går, formålet var at finde ud af om brugt udstyr fra Danmark kunne finde anvendelse der.

Skolen befinder sig i nabobyen Tekno og er en grundskole med klasser fra 1 til 6 klasse herefter flyttes børnene til en skole med overbygning, i Bedzino kommune er der 4 af sådanne skoler samt en med overbygning og et gymnasium.

I forbindelse med at vi på min arbejdsplads Skanderborg center for uddannelse moderniserer vores it udstyr og klasseværelser bliver renoveret bliver der tid efter anden en del udstyr som udskiftes, udstyr som er fuld funktionsdygtigt men forældet og trænger til udskiftning, første leverance til Polen bestod i 12 stationære computere med skærme, udstyr som skulle erstatte gamle og langsomme maskiner, på sidste besøg der var det tydeligt at de havde taget dem i brug, det var endda sådan at de sidste af de gamle ville eleverne helst ikke benytte.

Sidenhen er der efterfølgende afhentet en ny sending der bestod af et antal computere, samt nogle ældre aktive tavler et antal stole og skoleborde, udstyr som skolen kunne udnytte til ny indretning af deres EDB lokale og 2 skolestuer som i den anledning blev komplet renoveret med aktive tavler og skoleborde herfra samt ny gulvbelægning.

På et af de sidste besøg forklarede skolederen at skolen i Tekno på grund at udstyret fra Danmark var den skole i området med det mest moderne undervisnings udstyr

Efterfølgende er der leveret flere lastbillæs, og skolerne i Tymien, Dobrzyca, Mscice har fået det udstyr som de behøver, det er blevet til adskillige klasser med udstyr, pulte og stole, de er inden de bliver anvendt blevet renoveret af de enkelte skoler.

Computer der sendes til Polen renses først for data og software inden de sendes af sted, dette for at sikre at der ikke slipper fortrolige oplysninger ud.

Udstyret bliver samlet på et lager i Odder som Boring Koncernen velvilligt stiller til rådighed til projektet, herfra udleveres udstyret.

Følgende skoler har indtil nu doneret udstyr: Skanderborg Center for uddannelse, 10 klasse centeret Skanderborg, Sølystskolen-egå, Skæring skole Virup Skolen Risskov Gymnasium

Oplysning om projektet kan rettes til Jørgen Hesselbjerg på 0045 4020 3105 eller jorgen.hesselbjerg@gmail.com, hvad enten det drejer sig om mere udstyr eller eventuelle aftagere.