Nyheder

Nyhed 2020

I sommeren indledtes et samarbjde med KenyaHelp

Lidt om KenyaHelp

KenyaHelp hjælper forældreløse børn med at få betalt skolegangen ved hjælp af sponsore, børnene udvælges af et panel i Kenys der sørger for at det er de rigtige børn der sponsoreres, derudover hjælpes der med at skaffe elektricitet og vand til fattige familier, ved hjælp af donationer og samarbejdspartner i Kenya skolemøbler til trængende skoler.

Læs mere her https://kenyahelp.dk/

 

Nyhed 2019

I foråret 2019 indledets et samarbejde med TES skolen i afrika

Lidt om TES

TES (Tanzania Educational Support) blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Golden Soil Secondary School (GSSS.) I dette projekt har TES i første omgang udelukket samarbejdet om opførelsen af skolen, efterfølgende udvides virkefeltet til at støtte andre skoler i tanzania

Sammen med Tes arbejdes der på at samle skoleudstyr til skoler i Arusha området, forhåbentlig kommer der en container afsted i foråret 2021

Læs mere om TES her  http://tesdenmark.com

Nyhed 2018

2018 indledes et samarbejde med Most-Bro 

Lidt om Most-Bro 

Humanitær organisation Most-Bro er en selvstændig organisation, der har sine medlemmer i hele Danmark. 

Selve humanitær organisation Most-Bro blev stiftet i Danmark i 2004 med det formål at hjælpe befolkningen i Bosnien og Hercegovina, og især de mest udsatte personer, befolkningsgrupper, skoler og andre offentlige institutioner, der trænger til hjælp. Selv der er gået mange år siden krigens afslutning, er der stadig områder i Bosnien og Hercegovina med socio-økonomiske problemer. 

Det er blevet til 2 lastbil læs møbler i 2018

Læs mere om organisationen her www.Most-Bro.dk

Samarbejde med Lions Clib i Koszalin

Her i efteråret 2017 er der etableret samarbejde med Lions Clib i Koszalin, planen er at Clubben skal være den direkte kontakt til aftagerne i Polen, for på den måde skabe kontakt til nye aftagere i området, de vil også være lagerførende med nogen dele for på den måde gøre det lettere for modtagerne af få mindre antal udstyr.